FÖRE BEHANDLING 

Vid konsultationen berättar du om dina önskemål och vi väljer tillsammans lämplig behandling och går igenom förväntat resultat. Vi diskuterar eventuella biverkningar eller risker och eventuella sjukdomar eller läkemedel som du tar. Du lämnar ett skriftligt samtycke och hälsodeklaration och vi tar alltid fotografier före och efter behandling.


Du tar bort sminket före behandling. Du bör inte ha eksem eller hudinfektion i behandlingsområdet såsom munherpes (injektionsbehandlingar kan aktivera herpes), infekterad acne eller sårskada och inte heller vara bränd av solen. Kosttillskott med C-vitamin, E-vitamin, omega-3-oljor, antiinflammatoriska läkemedel (t.ex. diklofenac, naproxen) ökar risken för blåmärken och bör undvikas i 3-7 dagar före behandling. Vissa antibiotika (aminoglykosider) ska inte tas i då behandling med toxin ges.

BEHANDLINGEN

Vid enbart muskelavslappande behövs vanligen inte lokalbedövning. Vid fillerbehandling används lokalbedövningskräm. Vi tillhandahåller även andra bedövningsformer och premedicinering vid spruträdsla. Huden desinfekteras med klorhexidinsprit och behandlingsplatserna markeras. Muskelavslappande toxin ges via tunn nål. Fillers ges antingen med trubbig kanyl (cannula) eller skarp nål.

EFTER BEHANDLINGEN

4 timmar efter behandlingen ska du undvika att ta på ansiktet där du har behandlats eller att använda smink. 24 timmar efter behandlingen ska du undvika solning, bastu och idrott, heta dryker vid läppförstoring och större alkoholintag.

Resultatet syns direkt vid behandling med fillers. Efter botulinumtoxin vanligen inom 1-2 veckor.

Inom 2 veckor efter behandlingen ingår en kostnadsfri kontroll som tar 15 minuter. Ibland behöver extra botulinumtoxin ges vid otillräcklig effekt. Detta är kostnadsfritt.

RISKER OCH BIVERKNINGAR

Rodnad, svullnad och huvudvärk är vanligt förekommande men snabbt övergående. 

Infektioner är ovanliga. Det förekommer blåmärken vid injektionsbehandlingar. Dessa går över inom några dagar. Skador på artärer vid behandling med fillers är mycket ovanliga. Nedsjunket ögonlock eller ögonbryn vid behandling med botulinumtoxin är ovanligt och övergående.

Du kan inte behandlas om du är gravid, ammar eller är under 18 år. Muskelavslappande toxin får inte ges vid neuromuskulära sjukdomar som Lambert-Eatons syndrom, myasthenia gravis och ALS, överkänslighet mot botulinumtoxin A. Blodförtunnande läkemedel behöver inte sättas ut inför injektionsbehandling men särskild försiktighet behöver iakttas. Immunhämmande läkemedel utgör dock inget hinder.