50 Units är en läkarledd klinik som månar om din säkerhet och trygghet och är ansvarsförsäkrad hos Folksam.

 

Vi är registrerade i Vårdgivarregistret hos Inspektionen för vård och omsorg, som är vår tillsynsmyndighet (patientsäkerhetslagen 2010:659). 

 

Vi har Läkemedelsverkets licens för läkemedel för att lösa upp hyaluronsyrafillers.

Våra läkare är certifierade för estetisk injicering.

Certifieringen utfärdas av Estetiska Injektionsrådet och utgör en kvalitetsstämpel för behandlande läkare, sjuksköterskor och tandläkare och erbjuder dig som patient möjlighet att göra upplysta och trygga val. 

 

Förutom att du behandlas av en legitimerad behandlare, garanteras du som patient en hög kunskapsnivå avseende behandlingsindikationer och komplikationer. 

Certifierade behandlare är förbundna att följa ett etiskt kontrakt som de undertecknat vid certifieringen. 

 

För mer information besök Estetiska Injektionsrådets hemsida

EIR2.png